ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes www.jorkurojus.com internetinėje parduotuvėje.

1.2. Kartu su pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp pirkėjo ir pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir abiem šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

1.3. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, parduotuvėje www.jorkurojus.com suformavęs užsakymą prekių krepšelyje, sutinka su naudojimosi sąlygomis ir suformuoja užsakymą. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp pirkėjo ir pardavėjo yra saugoma www.jorkurojus.com internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

1.4. Internetinė parduotuvė – www.jorkurojus.com interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje pirkėjas gali pirkti pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas.

1.5. Pardavėjas – UAB Jorkų Rojus įmonės kodas 302521389, adresas – V. Sladkevičiaus g. 2, LT-44282 elektroninio pašto adresas – info@jorkurojus.com  Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje ,,Kontaktai“.

1.6. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus) arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje https://jorkurojus.com

1.7. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti užsakymą internetinėje parduotuvėje, jeigu pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių versija publikuojama adresu  https://jorkurojus.partner1.lt/content/56-pirkimo-taisykles-ir-salygos  Jeigu pirkėjas vėl pirks, tai reikš jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis.

II. PIRKĖJO TEISĖS

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti siūlomas prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

III. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už užsakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

3.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie internetinės parduotuvės naudodamas pirkėjo prisijungimo duomenis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.

3.4. Pirkėjas, naudodamasis internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

IV. PARDAVĖJO TEISĖS

4.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų prekių užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Taisyklių 3 skyriuje nurodytus įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.

V. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.jorkurojus.com  teikiamomis paslaugomis (registruotis internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą).

5.2. Saugoti visą informaciją, kurią pirkėjas pateikia registruodamasis internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas prisiima visą atsakomybę, jog šie duomenys nebus prieinami tretiesiems asmenims (plačiau – Privatumo politikoje).

5.3. Pristatyti užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu per 1 – 4 darbo dienų.

VI. PREKĖS, PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI BEI PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS

6.1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, pardavėjas negali garantuoti, kad pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindi prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

6.2. Visos prekės yra gaminamos po užsakymo.

6.3. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su visais mokesčiais.

6.4. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

6.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pvz., prekių kainos sumažinimus.

6.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama internetinės parduotuvės tinklalapyje.

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3. Prekes pristato pardavėjas arba pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

7.4. Pardavėjas pristato pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, nėra taikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.5. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų, pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7.8. Jei siunta pažeista, pirkėjas privalo atlikti šiuos veiksmus:
7.8.1. Pristatytos siuntos į namus kokybę tikrinti dalyvaujant kurjeriui, o pastebėjus, kad ji yra pažeista apie tai informuoti kurjerį, kuris pristatė prekes.
7.8.2. Siuntos pristatymo dokumente pažymėti, kad pakuotė turi pažeidimų ir kartu su kurjeriu užpildyti Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą.
7.8.3. Patikrinti pakuočių viduje esančias prekes ir, jei jos pažeistos, pažeidimus užfiksuoti nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos prekių grąžinimo procedūrai.

7.9. Jei pakuotė nėra pažeista, dalyvaujant kurjeriui prekių tikrinti nereikia. Jei pirkėjas priėmė siuntą ir pasirašė dokumentus, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

7.10. Pirkėjas visada yra informuojamas apie numatomą prekės pristatymo terminą elektroniniu paštu.

VIII. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

8.1. Prekė gali būti grąžinama arba keičiama į kitą prekę per 14 kalendorinių dienų nuo prekės įsigijimo, jei įsigyta prekė netiko, jei ji nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę.
8.2. Sąlygos prekių grąžinimui:
8.2.1. Prekės privalo būti nenaudotos ir nesugadintos.
8.2.2. Nuo prekės neturi būti nuimtos originalios etiketės.
8.2.3. Prekė neturi būti išskalbta.
8.2.4. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje. Grąžinant būtina pateikti sąskaitą faktūrą ir užsakymo numerį.
8.3. Prekės išsiuntimu pasirūpina pirkėjas.
8.4. Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, pardavėjas per 14 dienų perveda pinigus į tą pačią pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo mokėta arba pakeičia prekę į kitą.
8.5. Norėdamas grąžinti ar pakeisti prekę į kitą, pirkėjas turi susisiekti su pardavėju el. laišku – info@jorkurojus.com arba skambinkite telefonu +37065070544. ir informuoti apie ketinimą grąžinti ar pakeisti prekę.

IX. PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Pardavėjas užtikrina pirkėjo teises pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus bei parengia ir patvirtina Privatumo politiką.

9.2. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, adresą, elektroninio pašto adresą. Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi aktyvioje duomenų bazėje nuo Pirkėjo registravimosi momento. Asmens duomenys tvarkomi 2 metus nuo pirkėjo paskutinio apsilankymo interneto svetainės paskyroje ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Pardavėjo įgalioto darbuotojo.

9.3. Pardavėjas gauna Taisyklių 9.2 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš pirkėjo (jam inicijavus pirkimo – pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Tęsdami naršymą šioje svetainėje, Jūs sutinkate su svetainėje taikoma privatumo politika